Tomáš Haluška

Servisný technik / špecialista na zubné súpravy a sterilizačnú techniku, pobočka Bratislava

Miroslav Jura

Poradca pre interiér a dizajn nábytku

Slavomír Pinčák

Hlavný servisný technik / špecialista na stomatologické súpravy a sterilizačnú techniku

Zdenko Korba

Servisný technik / špecialista na RTG a PC techniku a Obchodný zástupca

Ing. Dominika Eliašová

Koordinátor a administratíva

Bc. Dominik Kolodziej

Obchodný zástupca, Marketing

Ing. Cyryl Jan Kolodziej

Konateľ a riaditeľ