Ing. Beáta Sabolová

Administratíva a fakturácie

Bc. Peter Babiar

Koordinátor

Mgr. Art. Jakub Steranka

Výroba nábytku

Karol Jerga

3D vizualizácie / Marketing

Bc. Dominik Kolodziej

Konateľ spoločnosti

Slavomír Pinčák

Hlavný servisný technik / Špecialista na zubné súpravy a sterilizačnú techniku

Roman Valko

Servisný technik / Špecialista na zubné súpravy a sterilizačnú techniku - Bratislava

Tomáš Haluška

Servisný technik / Špecialista na zubné súpravy a sterilizačnú techniku - Bratislava