Nezaradené

Dr S. Ryan Facer, DDS of Greater Endodontics in Utah.

Dr. Facer nám vo video predvedie ako správne pracovať s mikroskopom a prečo má mikroskop veľké využitie v stomatológií

  • Praktické predstavenie operačného mikroskopu
  • Výhody vysokého zväčšenia
  • Skúsený pohľad na každodenné úskalia a posuny paradigmy spojené s bežným používaním operačného mikroskopu v ambulancii všeobecného zubného lekárstva
  • Uvedenie lekára do ergonomickej polohy pri používane operačného mikroskopu
  • Praktické využitie mikroskopu pri endodontickom ošetrení